Đội ngũ luật sư

Luật Sư Lê Thị Lâm
Luật Sư Lê Thị Lâm
lamlt@amplegal.com.vn
Kinh nghiệm trong các lĩnh vực
  • Đất đai
  • Hôn nhân & Gia đình
  • Hành chính
  • Lao động

Thông tin luật sư

Trước khi hoạt động nghề Luật sư, Luật sư Lê Thị Lâm tham gia hoạt động công chứng nhiều năm với vai trò tư vấn pháp lý cho Doanh nghiệp/cá nhân trong các lĩnh vực: Dân sự, Hôn nhân & Gia đình, Hành chính, Đất đai, Lao động… Với thế mạnh và sự am hiểu sâu rộng các quy định pháp luật về Đất Đai, Hôn nhân & Gia đình, Hành chính, Đất đai, Lao động, Luật sư Lâm có kinh nghiệm trong tư vấn mua bán chuyển nhượng nhà đất, chuyển nhượng dự án, tư vấn pháp lý dự án đầu tư xây dựng; tư vấn thừa kế, hôn nhân gia đình; soạn thảo nội quy lao động, xử lý kỷ luật lao động; giải quyết tranh chấp lao động.

Luật sư Lâm chuyên trách các công việc do Khách hàng ủy quyền hoặc/và đại diện theo ủy quyền bảo vệ quyền và lợi ích cho các cá nhân/tổ chức, tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Khách hàng tại Tòa án các cấp.

Luật sư Lâm từng phụ trách pháp chế - nhân sự tại các công ty, tập đoàn lớn: Công ty cổ phần công nghệ thông minh Smartcom; Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần (EMS).