Đội ngũ luật sư

Luật Sư Phạm Thị Ánh Hồng
Luật Sư Phạm Thị Ánh Hồng
hongpa@amplegal.com.vn
Kinh nghiệm trong các lĩnh vực
  • Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm
  • Kinh doanh thương mại - Bất động sản - Mua bán
  • Sáp nhập doanh nghiệp
  • Nhượng quyền thương mại
  • Tư vấn quản trị nội bộ doanh nghiệp

Thông tin luật sư

Với cương vị thành viên sáng lập kiêm Giám đốc Công ty Luật AMP Legal, Luật sư Phạm Thị Ánh Hồng có hơn 15 năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật về chế định Hợp đồng trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm; Kinh doanh thương mại - Bất động sản - Mua bán, Sáp nhập doanh nghiệp; Nhượng quyền thương mại; Tư vấn quản trị nội bộ doanh nghiệp; Kiểm soát rủi ro hoạt động và tuân thủ.

Từng là Luật sư nội bộ cho các tập đoàn lớn với các vị trí:

  • Trưởng ban pháp chế,
  • Trưởng ban kiểm soát tuân thủ và quản trị rủi ro,
  • Trưởng ban trợ lý Hội đồng Quản trị/ Tổng Giám Đốc.

Từng là thành viên Nhóm tư vấn phát hành cổ phiếu – trái phiếu, Luật sư Hồng chịu trách nhiệm pháp lý đối với dự án thoái vốn các doanh nghiệp Nhà nước; phát hành cổ phiếu, tìm nhà đầu tư chiến lược; xây dựng hồ sơ niêm yết trên thị trường chứng khoán tập trung và thẩm định pháp lý các hợp đồng/giao dịch mua bán trái phiếu có kỳ hạn dự án phát triển bất động sản.