Đội ngũ luật sư

Luật Sư Trịnh Minh Hằng
Luật Sư Trịnh Minh Hằng
hangtm@amplegal.com.vn
Kinh nghiệm trong các lĩnh vực
  • Đầu tư nước ngoài, Bất động sản
  • Truyền thông, Doanh nghiệp
  • Sở hữu trí tuệ
  • Lao động và Môi trường, Thuế
  • Giải quyết tranh chấp

Thông tin luật sư

Với hơn 20 năm công tác trong ngành Luật, luật sư Hằng tư vấn chuyên sâu trong các lĩnh vực Đầu tư nước ngoài, Doanh nghiệp, Thương mại và Lao động, Bất động sản - Xây dựng, Thuế và Hải quan, Viễn thông và Công nghệ, Truyền thông, Quảng cáo và Du lịch, Sở hữu Trí tuệ cũng như Giải quyết Tranh chấp và thiết lập các mối quan hệ sâu rộng với các cơ quan chính quyền tạo nên nguồn lực qúy báu góp phần hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư. 
Nhưng dự án tiêu biểu Luật sư Hằng đã tham gia tư vấn:

  • Tư vấn cho một số nhà đầu tư Hàn Quốc thực hiện dự án sản xuất linh kiện điện tử tại Việt Nam, trong đó có các nhà đầu tư là nhà cung cấp cấp 1 của Samsung;
  • Tư vấn xác định tiêu chí và thực hiện thủ tục xin chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao cho doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử;
  • Tư vấn cho hàng loạt các dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực phân phối hàng hóa, thành lập cơ sở bán lẻ; các dự án kỹ thuật và xây dựng, sản xuất hàng tiêu dùng, sản xuất và kinh doanh hóa chất;
  • Tư vấn các vấn đề về quản lý hoạt động doanh nghiệp như lao động - tiền lương, bảo hiểm, thuế. Tham gia tranh tụng trong các vụ án về dân sự, thương mại và lao động.